وبلاگ یک مهندس...

دانلود فایلهای آموزشی هیدرولیک

   ISO1219-1 (pdf - 1.3 Mb)
     نمادهای هیدرولیک (ISO 1219-1 )

   Hydraulic Facts  (pdf - 1.4 Mb)
     حقایقی در مورد هیدرولیک

   Hydraulics 1 (pdf - 3.5 Mb)
     هیدرولیک مقدماتی و هیدروستاتیک

   BTP Fluid Power (pdf - 3.8 Mb)
     آموزش هیدرولیک مقدماتی

   Hydraulics 2 (pdf - 1.3 Mb)
     هیدرولیک صنعتی

   Hyd Problems (pdf - 1.5 Mb)
     عیب یابی هیدرولیک 1

   Troubleshooting (pdf - 1.5 Mb)
     عیب یابی هیدرولیک 2

   Sensors (pdf - 0.25 Mb)
     سنسورهای متداول در صنعت

   Hyd Basics (pdf - 0.36 Mb)
      هیدرولیک پایه - کاترپیلار

   Pic1    Pic2   (gif - 0.15 Mb)
     نحوه کارکرد پمپهای پیستونی و تیغه ای

   Pic1    Pic2   (gif - 0.2 Mb)

     موبایل هیدرولیک ( ماشین آلات)

دانلود فایلهای آموزشی هیدرولیک


   ISO1219-1 (pdf - 1.3 Mb)

 نمادهای هیدرولیک (ISO 1219-1 )

   Hydraulic Facts  (pdf - 1.4 Mb)

 حقایقی در مورد هیدرولیک

   Hydraulics 1 (pdf - 3.5 Mb)

 هیدرولیک مقدماتی و هیدروستاتیک

   BTP Fluid Power (pdf - 3.8 Mb)

 آموزش هیدرولیک مقدماتی

   Hydraulics 2 (pdf - 1.3 Mb)

 هیدرولیک صنعتی

   Hyd Problems (pdf - 1.5 Mb)

 عیب یابی هیدرولیک 1

   Troubleshooting (pdf - 1.5 Mb)

 عیب یابی هیدرولیک 2

   Sensors (pdf - 0.25 Mb)

 سنسورهای متداول در صنعت

   Hyd Basics (pdf - 0.36 Mb)

  هیدرولیک پایه - کاترپیلار

   Pic1    Pic2   (gif - 0.15 Mb)

 نحوه کارکرد پمپهای پیستونی و تیغه ای

   Pic1    Pic2   (gif - 0.2 Mb)

 موبایل هیدرولیک ( ماشین آلات)

دانلود فایل آموزشی هیدرولیک

دانلود

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم مهر ۱۳۹۰ساعت 23:41  توسط spow  |