توضیح عکس توضیح عکس
توضیح عکس تبلیغات

وبلاگ یک مهندس...

وبلاگ یک مهندس...

نمونه سوالات ازمایشگاه فشار قوی مهندسی برق قدرت

1)       کدام مورد از ویژگی های یک عایق نمیباشد ؟

الف )استقامت الکتریکی

ب )پایداری در مقابل نور خورشید

ج )جاذب رطوبت بودن

د )پایداری شیمیایی

2)      عایق ها از نقطه نظر شیمیایی به چند دسته تقسیم میشوند ؟

الف )آلی و معدنی

ب )جامد ؛ مایع ؛ گاز

ج )ترموست و ترموپلاست

د )طبیعی و مصنوعی

3)      مواد عایقی از نظر فیزیکی به. . . . دسته تقسیم میشوند وعبارتند از . . . . .

الف )طبیعی و مصنوعی

ب )طبیعی و مصنوعی و معدنی

ج )جامد , مایع , گاز

د )جامد , مایع , گاز , پلاسما

4)      مقره چینی از ... یا خاک چینی به میزان 40 تا 50% و ... به میزان 25تا30% و خاک کوارتز حداکثر 25% تشکیل شده است .

الف )فلمیت , فلدسپات

ب )خاک رس , سولفات آلومینیوم

ج )کاولین , سیلیکات آلومینیوم

د )هیدروکسید منیزیم , خاک رس

5)      قطع جرقه در کلید های فشار قوی به کدام عامل زیر بستگی دارد ؟

الف )مدت اثر عامل خاموش کننده

ب )عامل موثر در خاموش کردن جرقه

ج )نوع جنس خاموش کننده

د )موارد a و b

6)      خاموش کننده ها در کلید های قدرت به چند دسته تقسیم میشوند ؟

الف )2 دسته , هوایی وزمینی

ب )2 دسته , گازی و مایع

          ج )3 دسته , Hv; Lv ; Mv

د ) 3دسته , جامد , مایع , گاز

7)      ازت جز کدام یک از خاموش کننده های قدرت میباشد ؟

الف )گازی

ب ) مایع

ج )گاز – مایع

د )هیچ کدام

8)     تخلیه ناقص در عایق های گازی  واقع در پیرامون الکترودهای تحت ولتاژ بالا را .... مینامند .

الف )آرک

ب )اثر تانزند

ج )کرونا

د )اندوکتانس

9)      کدام یک عامل موثر در بوجود آمدن پدیده کرونا میباشد ؟

الف )اختلاف پتانسیل بالا

ب )وجود نقاط نوک تیز

ج‌)     آلودگی

د )همه موارد

10)     مسیر زیر بشقاب مقره ها بصورت ... است تا طول مسیر جریان نشتی .... یابد .

الف )چین دار , کاهش

ب )صاف و بدون برجستگی , کاهش

ج‌)     صاف و بدون برجستگی , کاهش

د )چین دار , افزایش

11)      از این مفره در خطوط فشار ضعیف 400 ولت استفاده میشود , این مقره ها توسط تسمه فلزی U  شکل به نام اتریه و پین و اشپیل به پایانه های خطوط توزیع هوایی بسته میشوند و سیم هوایی بر روی شیار مقره قرار میگیرد , این مقره , مقره ...... نام دارد .

الف )مقره مهار

ب )مقره استوانه ای

ج )مقره سوزنی

د ) مقره چرخی 

12)    استقامت الکتریکی عایق ها برحسب ---------------- سنجیده میشود:

الف) پارامترهای شیمیایی

ب) بالاترین شدت میدان الکتریکی  قابل تحمل

ج) رفتار گرمایی مادهءعایقی

د) خواص فیزیکی مواد عایقی

13)در کدام یک از راههای مختلف یونیزه شدن گازها فوتونها نقش بسزایی دارند:

الف) یونیزاسیون در اثر برخورد یا ضربه

ب) یونیزاسیون در اثر نور

ج) یونیزاسیون حرارتی

د) خروج الکترون از هادی

14)جریان خازنی باسبار راچگونه خنثی میکنیم؟

الف)باجریان سلفی توسط راکتور

ب)بااتصال کوتاه کردن باسبارها

ج)توسط کابل ارت

د)گزینه ب و ج

15) یکی ازمسائل پستهای گازی آزمایش.........آنهامیباشد.

الف)رله ها

ب)بریکرها

ج)ترانس

د)همه موارد

16) ازخواصگاز sf6  میباشد.

الف)غیر سمی است، بی رنگ و بی بو است،5 برابر سنگین‌تر از هوا است

ب)غیر سمی است،به رنگ آبی فیروزه ای میباشد

ج)11 برابر سبک تر از هوا میباشد

د)به رنگ آبی فیروزه ای میباشد، 5برابر سنگین‌تر از هوا است

17) بهترین وپرکاربردترین عایق مورداستفاده درصنعت برق فشارقوی کدام میباشد؟

الف)عایق های روغنی

ب)عایق های گازی

ج)عایق های کاغذی

د)عایق های سیلیکاژولی

18) انواع عایقهای فشار قوی را نام ببرید(بهترین گزینه را انتخاب کنید)

الف ) جامد مایع گاز- خلاء و ترکیبی از ان ها                             ب ) جامد – مایع –گاز

 ج  ) جامد – مایع – خلاء                                                           د  ) جامد – گاز – خلاء

19) وظیفه ی عایقها چیست ؟

الف ) ایزولاسیون ولتاژهای فشار قوی نسبت به یکدیگر                   ب ) ایزولاسیون فشار قوی نسبت به زمین

 ج   ) جلوگیری از بروز خسارت و زیان به افراد و تجهیزات            د  ) هر سه گزینه

20)اگر در ولتاژهای ___ از عایق , جریان قابل ملاحضه ای عبور کند عایق دچار شکست الکتریکی می شود و قبل از شکستن عایق شبیه ______ است .

الف ) بسیار بالا- خازن                                                           ب ) بسیار پائین – سلف

ج   ) بسیار پائین – خازن                                                        د  ) بسیار بالا – سلف

21)کدام یک از ویژگی های یک ماده عایقی نیست؟

الف ) سازگار ی با عوامل جوی                                               ب ) رفتار گرمائی

ج  ) رفتار مکانیکی                                                             د   ) پارامترهای شیمیایی

22) از  مهمترین خواص الکتریکی عایقهای جامد کدامند؟.

الف ) ولتاژ شکست                                                            ب ) ضریب تلفات عایقی

 ج  ) اندیس پلاریزسیون                                                      د  ) همه ی موارد

23) کدام جزء عوامل موثر بر عملکرد و طول عمر عایق نیست؟

الف ) فشارهای الکتریکی                                              ب) اسیبهای مکانیکی

ج  ) مواد شیمیایی                                                       د ) مسافت

24) کدامیک از مهمترین تست های عایقی نمی باشد؟

الف )تست مقاومت مکانیکی                                        ب ) تست مقاومت عایقی

 ج  ) تست دی الکتریک روغن                                   د  ) تست  HIPOT

 

 

25) این نوع عایق معدنی در گذشته برای ساخت تابلوهای الکتریکی استفاده می شد؟

الف ) سنگ های مرمری                              ب ) میکا

ج  ) سرامیک                                             د ) سنگ اهک

26)کدام ویژگی جزء روغن ها ی عایق در الکتروتکنیک نمی باشد؟

الف ) قابلیت هدایت الکتریکی ضعیف         ب ) خواص خوب الکتریکی

ج   ) انتقال حرارت از راه جابه جائی         د) استقامت زیاد الکتریکی در برابر فشار ضربه ای

27) نقطه انجماد روغن های ____ بالا بوده و از این جهت در دستگاههای نصب شده در محوطه ازاد ___ مورد استفاده قرار بگیرد.

الف ) متانی نباید                              ب ) نفتی – نباید

 ج  ) متانی  -باید                                د  ) نفتی – باید

28) از جمله عواملی که در استقامت  الکتریکی عایقهای فشار قوی خصوصا عایقهای جامد ومایع نقش دارند......... میباشد

الف)ناخالصی در این مواد

ب)الکترودها 

ج)جنس عایق

د)ضخامت عایق

29) پست هاي گازي پس از نصب بايد تحت چه نوا آزمايش عايقي قرار بگيرند

الف – ولتاژ ضربه اي يا ولتاژ كليد زني نوساني

ب-ولتاژ اتصال كوتا ه

ج- جريان هاي اتصال كوتاه

د – فركانس بالا

30 - چه چيزي باعث به هم خوردن شكل ميدان الكتريكي و در نهايت شكست عايقي درپست گازي 400 كيلو ولت مي شود

الف –دماي بالاتر از 30 درجه

ب- ذرات و براده هاي ازاد

ج- فركانس بالا

د- صاعقه

31- براي تست عايقي 400 كيلو ولت به چه سطح ولتاژي نياز داريم . اين سطح ولتاژ به وسيله چه چيزي تهيه مي شود؟

الف –kv100  به وسيله  شبكه قدرت

ب- 520kv به وسيله راكتور يا ترانس كاسكاد

ج- 520kv به وسيله شبكه قدرت

د-100 kv به وسيله راكتور يا ترانس كاسكاد

32) در هنگام تست عايقي پست چه تجهيزاتي بايد از مدار خارج شود

الف- باس بارها

ب- خطوط انتقال

ج – ترانس هاي ولتاژ اندازه گيري و برق گيرها

د – ترانس هاي قدرت

33) براي تست عايقي پست هاي گازي فشار قوي چه مقدار توان لازم است

الف -800 KVA 

ب- 500000VA

ج- 2MVA

د-1MVA 

34)- از آنجا كه جريان ازمايش عايقي درپست كاملا خازني است براي پايين اوردن توان منبع ازمايش ، چه راه كاري است ؟

الف – استفاده از ترانس ولتاژ

ب- استفاده از منبع DC به وسيله يك سو ساز

ج- استفاده از رزونانس سري يا موازي

د- استفاده از خازن ها با ظرفيت بالا

 

35-براي ايجاد تشديد براي تست عايقي به چه دستگاهي نياز است ؟

الف- راكتور يا ترانس كاسكاد

ب- ارتينگ

ج- كات اوت

د-جرقه گير

36- پست هاي گازي از چه نوع عايق گازي استفاده مي شود

الف – گاز نئون

ب- گاز فلورسنت

ج- گاز SF6 

د – گاز FP12

37- براي تست عايقي قسمتي از تجهيزات كدام روش مرقوم به صرفه است ؟

الف – ترانس قدرت 500KV

ب- ترانس كاسكاد موازي

ج – راكتور

د- ترانس ولتاژ اندازه گيري  

38) ازکدام گاز جهت جلوگیری از اکسیداسیون استفاده میشود؟

الف:ازت (2N)
ب:هیدروژن(H2)

ج:هگزافلوئورسولفور(6 SF)

د:دی اکسید کربن(2Co)

39)ازکدام گاز به دلیل خاصیت خوب انتقال گرمایی آن ، معمولاً در خنک کردن ژنراتورها استفاده می کنند؟ . الف: ازت (2N)
ب: هیدروژن(H2)

ج: هگزافلوئورسولفور(6 SF)

د: دی اکسید کربن(2Co)

40      )از دست دفتن خاصیت عایقی و تبدیل شدن عایق به هادی ، که به دلیل ولتاژ یا شدت میدان الکتریکی بیش از حد رخ می دهد چه می نامند ؟.

الف- شکست الکتریکی عایق

ب- از دست رفتن خاصیت عایقی

ج- انتقال گرمایی

د- یونیزاسیون

41)   درکدامعایقها شکست الکتریکی باعث سوختن و سوراخ شدن عایق می گردد؟

الف-عایقهای مايع

ب- عایقهای جامد

ج- گازها

د-مورد ب وج

42)  قابلیت هدایت الکتریکی عایق پس از شکست چگونه ميشود؟

الف-کم ميشود

ب- تاثيری ندارد

ج- افزایش می یابد

د-هيچکدام

43-کدام يک از عايقها دارای ناخالصی کمتری هستند؟

الف-عایقهای مايع

ب- عایقهای جامد

ج- عایقهای گازی

د-مورد ب وج

44-ذرات باردار در گازها عبارتند از --------؟

الف-الکترونها و یونها

ب-یونهای مثبت

ج- الکترونها

د-مورد ب وج

45-درکدامعایق ، پس از قطع جریان الکتریکی و پس از گذشت مدتی ، عایق بار دیگر خاصیت عایقی خود را باز می یابد ؟.

الف-درعایق های گازی و مایع

ب- درعایق های گازی

ج- درعایق های مايع

د-هيچکدام

46     -میزان تحمل عایق در یک میدان یکنواخت راچگونه ، می توان بدست آورد؟

الف-با تقسیم کردن جریان بر ضخامت عایق

ب- با تقسیم کردن ولتاژ بر ضخامت عایق

ج- مورد الف وب

د-هيچکدام

47    )استقامت الکتریکی عایق ، گذشته از جنس عایق به چه عوامل یا عامل دیگری بستگی دارد؟

الف- ضخامت عایق

ب- شکست الکتریکی عایق

ج- وجود ناخالصی در مواد عايقی

د- الف وب

48    کدام عایقها دارای ناخالصی کمتری هستند و شناخت بهتری از پدیده شکست در آن انجام ميگيرد؟

 الف-  عایقهای جامد

ب- عایقهای گازی

ج- عایق های مايع

د-مورد ب وج.

49     )سرعت ذرات باردار پس از خروج ازالکترود در میدان الکتریکی حرکتی ------ و طبعاً متغیر بوده و معمولاً ------ می یابد .

الف-  کندو افزایشی

ب- شتابداروافزايشی

ج- شتابداروکاهش

د-هیچکدام

50      )راههای مختلف یونیزه شدن گازها؟

الف-  یونیزاسیون حرارتی،یونیزاسیون در اثر نور ،یونیزاسیون در اثر برخورد یا ضربه

ب- خروج الکترون از هادی

ج- خروج الکترون از هادی به کمک میدان الکتریکی

د-هیچکدام

51-برای کلیدهای فشار قوی که در خلاء کار می کنند ، در خلاء یون هنگامی به وجود می آید که الکترودها به چه صورت درآید؟

 الف-  بخار

ب- گاز

ج- هوا

د-هیچکدام

52)  یونیزاسیون حرارتی چه زمانی پیش می آید ؟

 الف- جریان الکتریکی عبوری از گاز خیلی زیاد باشد

ب- جریان الکتریکی عبوری از گاز خیلی کم باشد

ج- جریان الکتریکی عبوری ازهوا خیلی زيادباشد

د- هيچکدام.

53)  کدام عامل ازمؤثرترین عوامل در یونیزاسیون نوری گازها می باشد؟

الف- جریان الکتریکی عبوری

ب- نورهای شدید با طول موجهای بلند

ج- نورهای شدید با طول موجهای کوتاه

د- هيچکدام.

54)  یونیزاسیون چند مرحله ای یعنی اینکه ابتدا یک مولکول------- شده و در برخورد بعدی ممکن است مولکول------- گردد .

الف- تضعيف- يونيزه

ب- تحريک-يونيزه

ج- تحريک- خنثی

د- هيچکدام.

55)  مهمترین عامل در ازدیاد تعداد یونها و الکترونها ، برخورد ذرات باردار با -----------است .

الف- مولکولهای گاز

ب- مولکولهایگازومايع

ج- مولکولهای مايع

د- مورد الف وب

56)  درنتیجه----- میدان الکتریکی -----------الکترونها، بار دیگر احتمال تحریک مولکولها یا اتم های گاز افزایش می یابد و یک قسمت روشن دیگر به وجود می آید که به آن نور منفی یا ستون منفی گویند؟

الف- کاهش شدت میدان و کم شدن انرژی

ب- ازدياد شدت میدان و زياد شدن انرژی

ج- کاهش شدت میدان و زياد شدن انرژی

د- هیچکدام

 


برچسب‌ها: نمونه سوالات ازمایشگاه فشار قوی مهندسی برق قدرت, ازمایشگاه فشار قوی, مهندسی برق, عایق پست گازی روغن ایزولاسیون بوشینگ ارت کابل شینه, دانلود نمونه سوال
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت 9:22  توسط spow  | 

دانلود جزوه مدیریت کنترل کیفیت

پويايي هر سازمان ، به كيفيت فرآورده ها و خدمات آن بستگي داشته و در اين رابطه براي نيل به كيفيت مطلوب ، سازمان ها و موسسات امر وشزهديدا توجه خاصي به انتظارات مشتريان دارند ، كه اين مهم همواره لزوم بهسازي و بهينه سازي مستمر را جهت دستيابي به شرايط اقتصادي مطلوب به همراه داشته است . آنچه كه امروز بيش از همه در عرصه تجارت بين المللي و بازار رقابت مورد توجه جهانيان قرار گرفته ، رعايت استانداردهاي كيفيت در توليد و ارائه خدمات و محصولات ، با توجه به درخواستهاي مشتري است و اين مو ضوع در كنار توسعه روزافزون فعاليتهاي صنعتي و پيشرفتهاي تكنولوژيك كه با سرعتي شگرف در تغيير و تحول است ، موجب گرديد تا سازمان بين المللي استاندارد در سال 1987 بر اساس پيش نيازهاي صنعت و تجارت ، استانداردهاي نظام كيفيت كه به سري استانداردهاي 9000 معروف گرديده تدوين نمايد .

فهرست مطالب جزوه کنترل کیفیت به شرح زیر می باشد:

مقدمه اي بر كيفيت
تاريخچه كيفيت
متفكرين علوم كيفيت
تكامل تاريخي مديريت كيفيت
استانداردهاي ISO و مديريت كيفيت 
استانداردهاي سري ISO 9000
مقايسه استانداردهاي 1994 : ISO9001: 2000 , ISO9000
استانداردهاي 2000 : ISO9000
بندهاي استاندارد 2000 : ISO9001
استانداردهاي صنايع خودروسازي
استاندارد QS 9000
استاندارد 2002 : ISOTS/16949
مستند سازي و مميزي سيستم مديريت كيفيت
مديريت كيفيت جامع ( TQM )
مقدمه مديريت كيفيت جامع
TQMچيست ؟
مفاهيم مهم TQM
زنجيره كيفيت
مراحل هشتگانه چرخه صنعتي
استاندارد 4:1993 - ISO9004
TQMEXچيست ؟
فعاليت 5S ژاپني
طراحي و مهندسي مجدد فرايند كسب و كار
هسته هاي كنترل كيفيت
سيستم مديريت كيفيت ISO-9001
تعمير و نگهداري بهره ور جامع
نظام مشاركت و سيستم پيشنهادات
تاريخچه سيستم پيشنهادها
سيستم پيشنهادها
روش هاي حل مساله براي بهبود مستمر
شش گام براي حل مساله
تكنيك هاي جمع آوري اطلاعات
تجزيه و تحليل عوامل شكست
كنترل فرآيند آماري
انواع هزينه هاي كيفيت
QFD
تجزيه و تحليل سيستم اندازه گيري
5S

برای دانلود جزوه مدیریت کنترل کیفیت به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: دانلود جزوه مدیریت کنترل کیفیت, کنترل کیفیت, مدیریت کیفیت جامع 5S زنجیره کیفیت ایزو دانلود جزوه, ایزو QFD هزینه کیفیت تعمیر و نگهداری بهره ور سیستم, مدیریت کیفیت
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت 9:11  توسط spow  | 

اثرات هارمونیک‌ها

با توجه به اينکه دو نوع هارمونيک ولتاژ و جريان در سیستم‌های قدرت پديد می‌آید و با توجه به اينکه اين اعوجاج‌ها ناشی از عواملی هستند که به طور دائم در شبکه‌ها وجود دارند،لذا تجهيزات مورد استفاده در سیستم‌های برق رساني به طور دائم در معرض اعوجاج‌های موجود در سيستم می‌باشد..
اصولاً هارمونیک‌های ايجاد شده توسط بارهای غير خطی می‌توانند بر ديگر بارهای مرتبط در محل اتصال تاثير زيادی بگذارند. اعوجاج‌های ولتاژی که توسط اعوجاج‌های جريان ايجاد می‌شود تابعی از امپدانس سيستم و ميزان جريان اعوجاج يافته است. بنابراين اگر امپدانس سيستم کم باشد اعوجاج ولتاژ ناچيز خواهد بود.
اصولاً اعوجاج ولتاژ دو اثر اصلی باقی می‌گذارد:
گرم شدن اضافی ماشین‌ها و خرابی بانک‌های خازنی
هارمونیک‌های جريان دارای اثرات متفاوتی می‌باشند. وقتی هارمونيک جريان زياد باشد و در يک مسير موازی با سیستم‌های مخابراتی قرار داشته باشد باعث ايجاد تداخلات می‌گردد.
ميزان تداخلات بستگی به مسير و اندازه هارمونيک دارد. همچنين هارمونيک جريان باعث ايجاد تلفات اضافی سرگردان در ترانسفورماتورها می‌گردد و تلفات را در خطوط افزايش می‌دهد. وسايل اندازه گيری موجود در سیستم‌های قدرت در اين حالت دارای خطای اندازه گيری می‌شوند.
علاوه بر اين هارمونیک‌ها باعث عملکرد نا مناسب رله‌ها، کليدها، فيوزها، سیستم‌های فرمان از راه دور و دیگر وسایل و تجهيزات مورد استفاده در شبکه می‌گردند. به طور کلی اثرات هارمونیک‌ها را می‌توان به سه دسته اصلی تقسيم نمود:
 اثرات بر عایق‌های تجهيزات
 اثرات گرمايی بر تجهيزات
 عملکرد نا مناسب تجهيزات
بررسی اثر هارمونیک‌ها بر تجهيزات شامل موارد زير می‌باشد:
 اثر هارمونيک بر خازن‌ها
 اثر هارمونيک بر روی لامپ‌های روشنايی و المان‌های حرارتی
 اثر هارمونيک بر ماشین‌های سنکرون اندکسيونی
 اثر هارمونيک بر ماشین‌های سنکرون
 اثر هارمونيک بر ترانسفورماتورها
 اثر هارمونيک بر رله‌ها
 اثر هارمونيک بر وسايل اندازه گيری
 اثر هارمونيک بر کليدها
 اثر هارمونيک بر عایق‌ها
 اثر هارمونيک بر فيوزها
 اثر هارمونيک بر سیستم‌های مخابراتی

متن کامل تحقیق مهندسی برق با عنوان اثرات هارمونیک ها را از لینک زیر دانلود نمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: اثرات هارمونیک‌ها, هارمونیک, اعوجاج هارمونیک ترانسفورماتور برق خازن مخابرات ولت, ماشین سنکرون اندکسیون هارمونیک عایق بریکر ژنراتور, دانلود جزوات مهندسی برق
+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مهر 1393ساعت 22:7  توسط spow  | 

روشی جديد براي بهينه سازی ساختار فواصل عايقی اصلی در ترانسفورماتور تحت شرايط ولتاژ ضربه

چکيده
در اين مقاله ابتدا تأثير لايه هاي پرس برد روي استقامت الکتريکي کانالهاي روغن مورد بحث قرار مي‏گيرد و چگونگي آرايش بهينه پرس بردها براي رسيدن به حداکثر افزايش تحمل عايقي ساختار مورد نظر ارائه ميگردد.ساختار عايقي فواصل اصلي يا به عبارتي فواصل بين سيم پيچ ها که متشکل از کانالهاي روغن و لايه هاي پرس برد است، تحت شرايط ولتاژ ضربه تحليل شده و روشي جديدبراي بهينه سازي عايقي اين فواصل مطرح ميگردد.
براساس اين روش، روي فواصل عايقي اصلي يک ترانسفورماتور فوق توزيع ساخت کارخانه ايران ترانسفو بهينه سازي انجام شده و نتايج تحليل ارائه  مي شوند. از آنجائيکه بهينه سازي مذکور در غالب يک پروژه ساخت بود، مسائل تجربي و عملي نيز در آن مورد توجه قرار گرفته اند.
1- مقدمه
 ساختـار عايقــي ترانسفـــورماتورها در فواصل بين سيم پيچها ترکيبي از روغن و پرس بردهايي است که به عنوان حايل در اين کانالها قرار مي‏گيرند و موجب افزايش استقامت الکتريکــي فاصلـه عايقي مورد نظر ميگردند.
پرس بردها از نظر ماده سازنده داراي پايه سلولز ميباشند و در مقياس ميکروسکوپي شامل حفره هاي پر شده از هوا هستند، بطوريکه وجود اين حفره ها، بخاطر تحمل عايقي کمتر هوا و هم چنين پروسه اکسيده شدن تأثير منفي در کل ساختار عايقي دارند و از استقامت الکتريکي اين ساختار مي کاهند. به همين خاطر  مي بايست پرس بردها تحت شرايط خلاء به روغن خشک آغشته گردند تا تمامي خلل و فرج موجود در پرس بردها با روغن خشک پر شوند.
 
 
2- نقش پرس بردها در ساختار عايقي
قراردادن پرس برد به عنوان حايل در يک کانال روغن موجب تقسيم آن به کانالهاي کوچکتر مي گردد و بدين ترتيب موجب افزايش استقامت الکتريکي فواصل روغني ميشود.
حايل پرس برد در کانال روغن همانند يک ديافراگم عمل مي کند.در حقيقت اين لايه کانال روغن را به دو بخش(فضاي)مستقل تقسيم مي کند. در صورت شروع استريمر وجود اين حايل پرس برد باعث جلوگيري از گسترش آن مي گردد و از رسيدن استريمر به الکترود روبرو و در نتيجه ايجاد شکست کامل جلوگيري مي کند. به همين جهت با وجود حايل براي تحقق نوار روشن شکست به ميدان الکتريکي قويتري نياز است تا انرژي لازم براي تضعيف عايقي پرس برد را تأمين نمايد و بتواند باگذر از پرس برد و گسترش استريمر منجر به شکست کامل گردد.بدين ترتيب با وجود چنين حايلهايي از جنس پرس برد استقامت الکتريکي ساختار عايقي افزايش مي يابد.
براي تجزيه و تحليل فيزيکي نحوه افزايش تحمل ساختار عايقي حالات ذيل را جداگانه مورد بحث قرار ميدهيم:[1و3و4]
 
2-1- يک سيستم  عايقي با يک لايه پرس برد
در چنين کانالي با يک لايه پرس برد هرگونه افزايش ولتاژ بين الکترودها منجر به شروع دو استريمر مشابه در دو طرف لايه شده که گسترش مي يابند  تا هر دو به دو سطح جانبي آن لايه برسند.در اين حالت در هر دوسطح جانبي لايه مذکور تخليه هايي با توان
 
پايين اتفاق ميافتد که اين تخليه ها لزوماً منجر به شکست کامل نميگردند، هرچند پتانسيل آنرا دارند.اين تخليه ها با توان پايين آنقدر ادامه پيدا ميکنند تا منجر به فاسد شدن لايه پرس برد گردند، آنگاه پرس برد خاصيت عايقي خود را از دست داده و در اين حالت با کامل شدن پل تخليه، شکست کامل صورت مي‏گيرد.
 
2-2-  يک سيستم عايقي با دو لايه پرس برد
در اين حالت سه کانال روغن بوجود مي آيند،دو کانال کناري و يک کانال در وسط دو لايه پرس برد. اين بار نيز با افزايش ولتاژ بين الکترودها، دو استريمر در دو کانال کناري آغاز مي شوند. اين بار تخليه هاي با توان پايين در سطوح خارجي دو لايه پرس برد که در مقابل الکترودها مي باشند، اتفاق مي افتند.
در اين شرايط فقط سطح خارجي هر لايه پرس برد تحت تنش قرار مي گيرد، به همين دليل احتمال فاسد شدن پرس بردها کمتر خواهد شد و در نتيجه تحمل ساختار عايقي بيشتر مي گردد.
در يک آرايش عايقي با تعداد لايه هاي پرس برد بيشتر نيز وضعيت به همين ترتيب مي باشد و هر چه تعداد لايه ها بيشتر باشد، تحمل ولتاژ ضربه اين ساختار نيز به تبع آن بيشتر خواهد بود.

متن کامل مقاله مهندسی برق با عناون روشی جديد براي بهينه سازی ساختار فواصل عايقی اصلی در ترانسفورماتور تحت شرايط ولتاژ ضربه را از لینک زیر دریافت نمایید:

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: ترانسفورماتور, ولتاژ ضربه, دانلود مقالات مهندسی برق, پرس برد ترانس روغن سیم پیچ پست برق عایقی تست, بهينه سازی ساختار فواصل عايقی ترانسفورماتور
+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مهر 1393ساعت 21:59  توسط spow  | 

بهينه‌سازی يك سنسور خازنی جهت دريافت سيگنالهای تخليه‌جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت

ترانسفورماتورهاي قدرت جديد مجهز به يك اتصال خازني مخصوص در زير بوشينگ هر يك از فازها هستند كه توسط آن مي‌توان سيگنالهاي فركانس بالا كه در اثر فعاليت پديده تخليه‌جزئي در ترانسفورماتور بوجود مي‌آيد را آشكارسازي و اندازه‌گيري نمود. با توجه به اينكه ترانسفورماتورهاي قديمي چنين امكاني ندارند، و از طرفي اندازه‌گيري ميزان تخليه‌هاي جزئي به دليل عمر بالا و احتمال زياد خرابي در اين ترانسها ضروري مي‌باشد در اين مقاله بررسي و ارائه راه حل مناسب جهت تجهيز ترانسفورماتورها به نوعي سنسور خازني صورت مي‌گيرد. اين سنسور به خصوص براي اندازه‌گيريهاي on-line تخليه‌جزئي بسيار مناسب است. همچنين در اين مقاله به بررسي پارامترهاي مختلف تاثيرگذار بر ظرفيت اين سنسور و يافتن سنسور بهينه پرداخته شده است.
 
مقدمه

امروزه همه كشورهاي صنعتي، به كاركرد و توليد بي‌نقص و انتقال و توزيع پيوسته قدرت الكتريكي وابسته‌اند. ترانسفورماتورها براي ارتباط و اتصال سيستم‌هاي انرژي با سطوح ولتاژ متفاوت بعنوان مهمترين دستگاه بخش انتقال و توزيع مطرح هستند. در نتيجه خرابي آنها مي‌تواند باعث بروز وقفه در تغذيه شبكه و در نتيجه پيامدهاي مخرب آن گردد. تخليه‌جزئي (PD) در واقع اصلي‌ترين منبع خرابي عايق در ترانسهاي قدرت مي‌باشد. وجود تخليه‌جزئي با گذشت زمان باعث تخريب عايق بين سيم‌پيچ‌هاي ترانسفورماتور و در نهايت شكست كامل عايقي و انهدام ترانس خواهد شد. مراحل پيشرفت تخليه‌جزئي تا شكست كامل در شكل (1) نشان داده شده است. تخليه جزئي يا partial discharge در واقع به جرقه‌هاي كوچك درون يك ماده عايقي كه در يك ميدان الكتريكي قوي، واقع شده گويند. عامل اصلي ايجاد اين جرقه‌ها ميدان الكتريكي غير يكنواخت مي‌باشد.

ناهمگوني ميدان ناشي از عوامل مختلفي است كه هر يك از اين عوامل بوجود آورنده انواع تخليه مي‌باشند كه عبارتند از:
الف) تخليه داخلي عايقها: كه در اثر وجود حفرات و يا ناخالصي‌ها درون ماده عايقي ايجاد مي‌شود.
ب) تخليه سطحي: در اثر آلودگي و يا ناهمواريهاي سطوح عايق پديدار مي‌گردد.
ج) كرونا: ناشي از وجود لبه‌هاي نوك تيز در الكترودهاي متصل به ولتاژ فشارقوي.
وجود تخليه‌جزئي در ترانس امري بديهي و اجتناب ناپذير مي‌باشد. و حتي در ترانسهاي نو نيز شايد تخليه‌هائي در حد چند پيكوكولن قابل اندازه‌گيري باشند. و استاندارد، ميزان تخليه مجاز براي تجهيزات مختلف را تعيين مي‌نمايد.

متن کامل مقاله بهينه‌سازی يك سنسور خازنی جهت دريافت سيگنالهای تخليه‌جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت را از لینک زیر دانلود نمایید:

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: بهينه‌سازی يك سنسور خازنی جهت دريافت سيگنالهای تخل, دانلود مقالات مهندسی برق, نیروگاه, پست برق سنسور تخلیه جزئی ترانسفورماتور بوشینگ, ترانسفورماتور
+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مهر 1393ساعت 21:53  توسط spow  | 

یادداشت های پراکنده قسمت سوم


Luddite | لودیت

به نهضت ضدماشینی شدن اطلاق می‌شود چون کارگری به‌نام لود (lud) به تخریب ماشین‌آلات خودکار در قرن هیجدهم دست زد، مخالفت با خودکار شدن و استفاده از ماشین‌آلاتی که نیاز به‌کارگر را کم می‌کند به لودیت مشهور شد.

اگر ماشین ها موجب بی مصرف و بیکار شدن شما شوند واکنش شما چیست؟ لودیت ها گروهی بودند که در اثنای انقلاب صنعتی قصد متوقف کردن جریان بیکاری و بی ارزش شدن کارگران توسط ماشین ها را داشتند. آنها مسیری روشن و آشکار برای ماشین های جدیدی که زندگی شان را تغییر داده بود یافتند، اما توسط دولت سرکوب شدند. هنوز پرسش بزرگ باقی است: آیا گروه لودیت ها تروریست بودند یا تنها مردمانی ناامید و مأیوس بودند؟!


در آغاز دوران صنعتی در انگلستان و در خلال جنبشِ (موسوم به) «لودیت» [Luddite]، ماشین‌ها به آماجِ خشونت سیاسی بدل شدند (Sale 1995; Fox 2002; Binfield 2004; Jones 2006). این جنبشِ گذرا از اواخر ۱۸۱۱ تا اواخر ۱۸۱۳ آشفتگیِ بسیار در منطقه‌ای که قلب صنعتی انگلستانِ آن زمان بود ایجاد کرد(بخش‌های یورک‌شایر، لنک‌شایر، چی‌شایر، دربی‌شایر، و ناتینگهام‌شایر). هزاران نفر از کارگرانِ محلیِ صنعتِ آغازین نساجی که وسیله‌ی معاش خود را تحت‌الشعاع ماشین‌آلات عظیم کارخانه‌ها در خطر می‌دیدند، ساختمان‌های جدید و فناوری‌های متعلق به آنها را اختراعاتی غیراخلاقی‌ می‌انگاشتند که بر‌هم‌زننده‌ی اصول سنتیِ عدالت و انصاف بودند. نظامِ کارخانه‌ای به طور صریح به «برده‌داری استعماری» تشبیه می‌شد [Sale 1995]، و کارگران برآشفته‌ای که از کاهش درآمد و بیکاری رنج می‌بردند، با خشم انقلابی بدان پاسخ می‌گفتند. پاسخ آنان، که احتمالاً در آن دوره کم‌تر از امروز پوچ و عبث به نظر می‌رسید، آن بود که به خود ماشین‌ها یورش ببرند و آن‌ها را نابود سازند. در اندک زمانی بیش از یک سال، میزان خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های فناورانه‌، از صد‌هزار پوند فزونی گرفت. همچنان‌که بعدها شارلوت برونته نوشته بود، فهم این امر دشوار نیست که چرا «این رنج‌دیدگانْ از ماشین‌هایی که می‌پنداشتند نان آنها را ربوده‌اند نفرت داشتند؛ آن‌ها از ساختمان‌هایی که آن ماشین‌ها را دربر می‌گرفتند بیزار بودند؛ آن‌ها از کارخانه‌دارانی که مالک آن ساختمان‌ها بودند نفرت داشتند.» با وجود این، «چنین اقدامی مانع پیشروی اختراع نخواهد شد.» (نقل قول‌ها از:Sale 1995). مقامات بریتانیا به‌سرعت جنبش لودیت‌ها را در هم شکستند و رهبران آن را اعدام کردند. «سیل» (همان منبع) چنین نتیجه می‌گیرد «که معمارانِ صنعتی‌گراییِ جدید و آن‌هایی که از آن نفع می‌بردند بر الزامِ رویارویی با این چالش واقف بودندکه می‌بایست در جهت انکار و نابودسازیِ مفروضات و عادات و رسومِ سنتیِ کار حرکت کرد؛ این‌که نیروی کار باید به قدر کافی مطیع و انعطاف‌پذیر می‌شد و مفاهیم تازه‌ای از استخدامْ وضع و تثبیت می‌گردید تا به آنچه ما امروز انقلاب صنعتی می‌نامیم امکانِ غلبه بر رام‌نشد‌گان و طاغیان را بدهد.»لودیت‌ها در سال ۱۸۱۲ تخریب ماشین‌آلات را به مثابه راه ممکنی برای دخالت‌گری در منطق سرمایه‌داری می‌انگاشتند. اما ادراکِ تاریخی حاکی از آن است که آنان بر خطا بودند: این یک استراتژیِ ناممکن بود. «سیل» بافراست کتابش را چنین نام نهاد: «شورش علیه آینده؛ لودیت‌ها و ستیزشان علیه انقلاب صنعتی». با این حال پروژه‌ی اجتماعی تخریب فیزیکی ماشین‌ها در خور تأمل است. اگر بت‌وارگی را جان‌دار پنداشتنِ اشیای بی‌جان و نسبت دادنِ عاملیتِ بدخواهانه به آن‌ها تعریف کنیم، می‌توان گفت لودیت‌ها در سوق دادن خشم‌شان به سوی اشیاء ماشینیْ معرفِ یک شکل پیشامدرن از بت‌وارگی بودند. از سوی دیگر، اگر تصدیق کنیم که ماشین‌ها به‌راستی مناسبات اجتماعی را شی‌واره (objectify) می‌سازند، می‌توان گفت اقدامات لودیت‌ها به طور شهودی موجه بوده است. در واقع، جداسازیِ هستی‌شناسانه‌ی ماشین‌ها از مناسبات اجتماعیِ مبادله [ی کالایی]، مناسباتی که به منظرِ مسلط جامعه‌ی مدرن صنعتی بدل شده‌اند، متضمنِ شکل ظریف‌تر و راز ورزانه‌تری از بت‌وارگی است [Hornborg 2001]. اگر انباشتِ (ناهمگن توزیع‌شده‌ی) زیرساخت‌های فناورانه را به‌سادگی، همچون شارلوت برونته، «پیشروی اختراع» بنامیم، یعنی همچون رشد پیوسته و ناگزیر ظرفیت‌های فزاینده‌ی فناورانه‌، ممکن است جایگاهی ممتاز در فضای اجتماعیِ جهانی را با یک مرحله‌ی پیشرفته در زمانِ تاریخی اشتباه بگیریم (Hornborg 2009). با وجود این، حدود دویست سال تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که اغواگری بت‌وارگیِ ماشین، گرایشی بسیار پایدار است. به‌رغم حمله‌ی سال ۲۰۰۱ به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، به نظر می‌رسد که خرابکاری فیزیکیْ استراتژی‌ ماندگاری برای مواجهه با سرمایه نیست.

فکر و اقدام شما در قبال تکنوفوبیا (تکنولوژی هراسی) و تکنوفیلیا (تکنولوژی دوستی شدید) چیست؟

دیدن این ویدیو خالی از لطف نیست!

دانلود کنید.


برچسب‌ها: لودیت Luddite, تکنوفوبیا تکنوفیلیا, تکنولوژی هراسی, بردگی سرمایه, ماشینیزم انسان گرایی سرمایه ضد سرمایه داری
+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مهر 1393ساعت 17:13  توسط spow  | 

کتاب هایی که می خوانیم قسمت 7

مردی بدون وطن/کرت ونه گوت/علی اصغر بهرامی/نشر چشمه

کورت ونه گات یا کرت ونه گوت (ماشالا قدرت پلورالیستی ترجمه در ایران از وفور نعمت هم گذر کرده!) با اسم کامل کورت ونه گات جونیور نویسنده امریکایی معاصر توانایی بسیار بالایی برای گزین گویی با استفاده خلاقانه از طنزی برا دارد.(به زمان بندی فعل ها گیر ندهید میشود نوشت داشت الان که ونه گات دستش از این دنیا کوتاهه و نمیتونه بخاطر زمان بندی فعل ها مشابه همون شکایت تخیلی از شرکت پال مال رو از ما داشته باشه!)

 ونه‌گات به شدت سیگار می‌کشید؛ سیگارهای مارک پال مال. آن هم بدون فیلتر. خود او به این عادت، یک روش باکلاس خودکشی می‌گوید. البته لازم به ذکر هست که یکبار در سال 1984 ونه گات به تاسی از مادرش دست به خودکشی زده بود!

کتاب مرد بی وطن کتاب ماقبل اخر ونه گات هست و شامل مجموعه ای داستان های کوتاه و مقالات اوست که بعد از تصمیمش مبنی بر ننوشتن کتاب در سال 1997 بعد از انتشار زمان لرزه منتشر شده است. محتوای کتاب مرد بی وطن حول و حوش همان هجو سنگین اما دلنشین ونه گات در قالب طنز سیاه در مورد سیاست های امریکایی ، شخص جورج بوش و حماقت انسان ها در ویران ساختن طبیعت و کره زمین است.

البته در کنار این هجوها او در مقام نویسنده و منتقدی چیره دست به اموختن نوشتن داستان و ارایه اموزش چارچوب داستان نویسی و خلق شخصیت ، فلسفه و اندرزگویی در مقام یک پدربزرگ نیز میزند.

غالب نوشته های کتاب بین سال های 2003 و 2005 در روزنامه این روزگار منتشر شده بود و کتاب در سال 2005 به صورتی که اکنون می بینید یا در اینده ای محتمل خواهید دید چاپ شده است.

کورت ونه‌گوت در شهر ایندیاناپولیس در ایالت ایندیانا به دنیا آمد. پس از آن که در رشتهٔ زیست‌شیمی از دانشگاه کورنل فارغ‌التحصیل شد، در ارتش نام‌نویسی کرد و برای نبرد در جنگ جهانی دوم به اروپا اعزام شد. او خیلی زود به دست نیروهای آلمانی اسیر و در درسدن زندانی شد، و در نتیجه شاهد بمباران این شهر توسط بمب‌افکن‌های متفقین بود که بیش از صد و سی و پنج هزار نفر کشته به جا گذاشت. پس از پایان جنگ و بازگشت به ایالات متحدهٔ آمریکا، در دانشگاه شیکاگو به تحصیل مردم‌شناسی پرداخت و سپس به عنوان تبلیغات‌چی برای شرکت جنرال الکتریک مشغول به کار شد، تا سال ۱۹۵۱ که با نهایی شدن انتشار اولین کتابش، پیانوی خودکار، این کار را ترک کرد و تمام‌وقت مشغول نویسندگی شد.
کورت وان گات در روز ۱۱ آوریل ۲۰۰۷ در سن هشتاد و چهار سالگی در منزل شخصی خود درگذشت. علت مرگ وی صدمه مغزی ناشی از سقوط اعلام شد.

اشارات عمیق ونه گات به مسائل مختلف از مذهب تا سیاست و از ادبیات تا زندگی روزمره با زخم هایی که تیغ سانسور بر روی ان قابل مشاهده است کتابی است بسیار دلنشین از نوع کتاب های یک جرعه ای!

کتاب های یک جرعه ای کتاب هایی هستند که مخاطب مجبور می شود به دلیل قدرت نویسنده در ایجاد فضا و ارائه مفاهیم کتاب را بدون فاصله های زمانی مطالعه کند و تقریبا تمامی اثار ونه گات از این خصیصه بهره مندند.

انتخاب گزیده هایی از متن کتاب به دلیل انکه تقریبا تمامی محتوای کتاب جذاب و کشش دار بود در این مورد زیاد جالب نیست ولی برای اشنایی دوستانی که هنوز از دنیای ونه گات بی خبرند اشنا شدن با نوع و قدرت قلم ونه گات خالی از لطف نیست.

دلیلی ندارد که خیر نتواند بر شر چیره شود ،

فقط یک شرط دارد ،

که فرشتگان همپای سازمان مافیا سازماندهی کنند.

از طراحی های گرافیکی ونه گات در ابتدای کتاب

* لازم به ذکر است که ونه گات کار طراحی گرافیکی نیز انجام می داده و در کتابی که بنده مطالعه کردم نمونه هایی از کار ونه گات در دسترس و قابل مشاهده است.

حتی ساده ترین شوخی ها هم از خارخار ضعیف ترس مایه می گیرند، مثل این سوال که "چیست این ماده ی سفید رنگی که در فضله ی پرنده است؟" طرف سوال یک ان متوحش می شود که نکند حرف ابلهانه ای از دهانش بپرد؛ در این حال حال شاگرد مدرسه ای را داردکه معلم صدایش زده است که بلند شود و درس جواب دهد. و وقتی طرفِ سوال جواب را می شنود که "خب، ان هم فضله ی پرنده است" ان وقت طرف چه زن باشد چه مرد ، ترس غیر ارادی خود را با خنده از سر وا می کند و نفس راحتی می کشد. بالاخره از هرچه بگذریم طرف ما مورد ازمون واقع نشده است.

یا این سوال که "چرا رنگ بند شلوار اتش نشان ها سرخ است؟" یا این که "چرا جرج واشنگتن را در دامنه ی یک تپه دفن کرده اند؟"و غیره و غیره.

البته این هم درست است که چیزی داریم به اسم شوخی بدون خنده (طنز چوبه ی دار) یعنی همان چیزی که فروید به ان می گفت طنز سیاه. در زندگی لحظه هایی وجود دارند، لحظه هایی چنان نومیدوار که گریز از واقعیت ان متصور نیست.

مردی بی وطن/کرت ونه گوت/علی اصغر بهرامی/صفحه 10

گفته اند من لودیت هستم

با اغوش باز می پذیرم

....

پیشرفت دخل مرا اورده است. پیشرفت همان چیزی را از من گرفته است که دویست سال قبل قاعدتا از لود گرفته بود.مقصود من ماشین تحریر است.دیگر چیزی به اسم ماشین تحریر در کار نیست. در ضمن بگویم هاکلبری فین نخستین رمانی است که ماشین شده است.

مردی بی وطن/کرت ونه گوت/علی اصغر بهرامی/صفحه 55 و 56

و حداکثر چیزی که می توانم به شما عرضه کنم تا بدان بیاویزید عملا چیز فقیرانه ای است.چندان هم بهتر از هیچ نیست،و شاید هم کمی کمتر از هیچ باشد. انچه در ذهن من است قهرمانی است که به راستی مدرن باشد. استخوان های لخت ایگناز سملوایس است ، که قهرمان من است

....

این همکاران سرانجام رضایت دادند ، اما با لودگی و ریشخند و تحقیر. خدا می داند با چه حالی هی صابون مالی می کردند و صابون مالی می کردند، هی می ساییدند و می ساییدند و زیر ناخن های شان را تمیز می کردند.

مرگ و میر متوقف گشت - فکرش را بکنید! مرگ و میر متوقف گشت . سملوایس جان ان همه ادمی را نجات داده بود.

و می توان گفت در نتیجه کار وی جان میلیون ها تن نجات یافته است از ان جمله به احتمال بسیار زیاد جان من و شما.

مردی بی وطن/کرت ونه گوت/علی اصغر بهرامی/از صفحات 82 تا 84

جریان این گلف

و رابطه نامتعارف جنسی چیست؟ چی ممکن است باشد؟

- سیاح مریخی

مردی بی وطن/کرت ونه گوت/علی اصغر بهرامی/صفحه 104

نمونه ای طراحی های گرافیکی کورت ونه گات

** ادرس اینترنتی نقاشی های ونه گوت

www.vonnegut.com


برچسب‌ها: مرد بی وطن کورت ونه گات, کتاب هایی که می خوانیم, کورت ونه گات, دانلود کتاب های ونه گات, معرفی و نقد کتاب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393ساعت 21:18  توسط spow  | 

به بهانه انتشار اخرین البوم لئونارد کوهن مردی با صدایی گرگین!
 


نویسنده رولینگ استون می گوید: «لئونارد کوهن شاعر پیشگام ماست که از خردمندی، عشق و غم می گوید. به مناسبت انتشار سیزدهمین آلبومش «مشکلات عامه پسند» (Popular Problems) در اتاق پذیرایی رسمی کنسولگری کانادا در لس آنجلس، کنار این خواننده و آهنگساز بزرگ نشستیم تا با او حرف بزنیم.

لئونارد کوهن در لس آنجلس زندگی می کند و بیشتر آلبوم هایش را هم در همان استودیوی خانگی اش ضبط می کند اما از مونترال به لس آنجلس آمده است.) کوهن هفته پیش ۸۰ ساله شده و آلبوم «مشکلات عامه پسند» دقیقا دو روز بعد از تولدش به بازار آمده است.

وقتی کاری را، شبیه ضبط همین آلبوم به پایان می رسانید نسبت به آن احساس غرور دارید؟
این مرحله و مفهوم تمام شدن یک کار و به سرانجام رسیدنش است که دوستش دارم. به من قدرت می دهد. بعضی آدم ها خیلی ساده نمی دانند که چطور یک در را باید باز کنند.

مشکلات و مزایای کار کردن در خانه چیست؟
نمی دانم که اصلا مشکلی هم در آن وجود دارد یا نه. خیلی دلنشین است که به حیاط پشتی خانه ات بروی و از آنجا بپری داخل استودیویی که آن پشت است. ما آنجا ابزارهای خوبی برای میکس قطعات موسیقی داریم. هم پت (پاتریک لئونارد) و هم من آنجا کیبوردهای خودمان را داریم که به ما این توانایی را می دهند به این آهنگ ها در همان استودیو جان بدهیم و زنده شان کنیم.پاتریک گفته بود که بخشی از پروسه کار کردن با هم این است که هر جور چیز زاید و اضافی را که وجود دارد باید بیرون بریزید.
بله، این زواید می تواند هم در موسیقی و هم در ترانه باشد. فکر می کنم هر دوی ما به طرز دلسوزانه ای درباره دیدگاه هایمان وحشی و رام نشده هستیم. پت، به خاطر اینکه ایده های موسیقایی فراوانی دارد معمولا بیش از حد نیاز آهنگ تولید می کند اما خودش کاملا از این ماجرا آگاه است و می داند که بخشی از تولیداتش زیادی هستند.

در نتیجه گاهی اوقات زمان ما فقط صرف این می شود که بگوییم مثلا اینجا کر لازم نیست. فلانجا نباید صدای شیپور داشته باشیم. می دانی ما مجبوریم همین جا و در همین مرحله چیزهای اضافی را دور بریزیم. در مورد ترانه هم همینطور است؛ اگر چیزی مبهم به نظر می رسد یا ممکن است چیزی را به اشتباه انتقال دهد، پت به آن اشاره می کند و من در کمال خوشحالی آن را از اول می نویسم.

چطور متوجه می شوید که یک قطعه موسیقی موفق می شود یا نه؟
شما خیلی خوب می توانید این موضوع را بفهمید. ما آن را برای افرادی که گلچین کرده ایم، می گذاریم تا گوش دهند. کسانی مثل دختر من، چون آدم های کمی هستند که از گفتن اینکه این آهنگ موفق نخواهد شد، نمی ترسند. ما یک قطعه موسیقی در این آلبوم داشتیم به نام «برای قلب اتفاق می افتد» که روی دوم آلبوم بود. ترانه خیلی خوبی داشت و ملودی و لحنش هم خیلی خوب بود اما نتوانستیم به چیزی که می خواستیم برسیم، در نتیجه خودمان را درباره اش تحت فشار نگذاشتیم.

شاید فقط یکی دو هفته به آن فکر کردیم و بعد؛ پت: «می دونی این آهنگه واقعا درنمیاد» و من: «خدا رو شکر که تو اینو گفتی پت چون منم نمی تونستم تحملش کنم.»

آیا دیدگاهتان در طول همه این دهه ها که کار کرده اید، نسبت به موسیقی تغییر کرده است؟
من هیچ وقت دیدگاهی نداشتم. همیشه شبیه خرسی بودم که زیر یک درخت با کندوی عسل باشد و فقط تلاش کند کمی از آن عسل را بیرون بیاورد بدون اینکه نیش اش بزنند.

آیا نیاز مالی برای هنر چیز خوبی است یا بد؟
فکر می کنم بستگی به سطحش دارد. من وقتی جوان بودم هیچ وقت پول زیادی نداشتم. مقادیر زیادی شهرت داشتم و همیشه حسی از آزادی و پاداش داشتم. همیشه می گفتم نمی خواهم برای دستمزد کار کنم اما می خواهم برای آهنگم به من پول بدهند. نیاز مالی البته در سال های اخیر به طرز خیلی شدیدی بیشتر شد. (مدیر برنامه های چند سال پیش کوهن پنج میلیون دلار از حساب بازنشستگی او دزدید) فکر می کردم یک لقمه نان دارم و همین برای گذران زندگی کافی است اما متوجه شدم که اینطورها هم نیست و به خاطرش خیلی هم ممنونم چون باعث شد برای کار بیشتر انگیزه پیدا کنم.وقتی آهنگی را می نویسید متوجه این موضوع هستید که دارید به چیزی ضربه می زنید که شاید رویش به طور خودآگاه کنترل نداشته باشید؟
خب فکر می کنم گاهی اوقات وقتی در دنده ۹ حرکت می کنید یا در شیب تند اسکی می کنید، درست بالای برف ها هستید و نمی خواهید عمیق تر در آن فرو روید. یک نفر حرف درستی زده بود که: باید یاد بگیرید که جایی در سطح شجاعانه توقف کنید. اگر شما چیزی می شنوید که واقعا قلب تان را به تپش درمی آورد، فقط دست هایتان را به نشانه قدردانی بلند کنید و با آهنگ یکی شوید. گاهی اوقات این ابهامات فقط یکسری مزخرف هستند و باید قطع شان کنید. آنها باید به طرز بی رحمانه ای پاک شوند حتی اگر صدایشان خوشایند است.

برای اینکه آنها باعث انفصال و گسستگی در آهنگ می شوند که هر شنونده ای ناخودآگاه آن را حس می کند. اگر شما حس کنید که کسی می خواهد مجبورتان کند و چیزی را به خوردتان بدهد، حس بدی پیدا می کنید.

در سن ۸۰ سالگی آیا کارهایی هست که قبلا انجام می دادید و حالا دیگر نمی توانید؟
کارهای زیادی هست که الان می توانید انجام دهید اما وقتی جوان تر بودید نمی توانستید. اما قبلا بیشتر و بالاتر می توانستید بپرید و اگر شما هنوز و در این سن و سال همانقدر خاصیت ارتجاعی داشته باشید، خیلی معنا و مفهوم دارد تا موقعی که ۳۰ ساله بودم و فقط به خاطر جلب توجه می پریم.

به جز موسیقی در چه کار دیگری خوب هستید؟
می توانم چند جور ساندویچ خوب درست کنم. سالاد تن و سالاد تخم مرغ خرد شده و سوپ لوبیای یونانی. من برای معلم زن قبلی ام آشپزی می کردم و او دو سه تا از غذاهای مرا خیلی دوست داشت. به هیچ عنوان خودم را یک آشپز خوب نمی دانم. پسرم آشپز خیلی خوبی است.

بعد از اینکه از دنیا رفتید دوست دارید مردم چه چیزی را درباره شما به یاد بیاورند؟
هیچ وقت تا این حد به این چیزها فکر نمی کنم. برخی از مردم برایشان مهم است که کارهایشان تا ابد باقی بماند. من علاقه چندانی به این ماجرا ندارم. شما احتمالا آن داستان فوق العاده را درباره باب هوپ می دانید. همسرش پیش او آمد و گفت: دو قطعه در جنگل وجود دارند که یکی درختان سرو زیبایی دارد و آن یکی منظره اش شاهکار است. کدام را (برای دفن شدن) ترجیح می دهی؟ و باب هوپ جواب داد: سورپرایزم کن. این حسی است که درباره آنچه بعد از خودم می آید دارم و جوری که قرار است در یادها بمانم: سورپرایزم کن.

درباره کوهن بیشتر بدانید
متولد سپتامبر ۱۹۳۴ (الان ۸۰ ساله است) در کبک کانادا

از همین گفتگو می توانید متوجه شوید که چرا این شاعر، ترانه سرا، آهنگساز و خواننده کانادایی با آن صدای خش دار گرفته اش توانسته از اوایل دهه ۶۰ تا همین الان محبوبیت خودش را میان طرفدارانش حفظ کند. آهنگ هایش هم مثل خودش ساده، انسانی و عمیق هستند.

کوهن در دانشگاه مک گیل زبان و ادبیات انگلیسی خوانده است. اولین کتاب شعرش را در سال ۱۹۵۶ در مونترال منتشر کرد. اولین رمان او نیز در سال ۱۹۶۳ به کتابفروشی ها آمد. درونمایه شعرهای او انزوا و روابط میان آدم هاست.


کوهن در ۱۰ مارس سال ۲۰۰۸ به عنوان عضو جدید تالار مشاهیر راک اند رول معرفی شد. او در سال ۲۰۱۱ به دلیل «مجموعه آثارش که بر سه نسل در سراسر جهان تاثر گذاشته است» جایزه ادبی پرنس آستوریاس یکی از معتبرترین جوایز ادبی اسپانیا را دریافت کرد.

هیات داوران جایزه پرنس آستوریاس در مورد کوهن گفته اند که «او تصویری آفریده است که در آن، شعر و موسیقی در هم آمیخته اند و به چیز گرانبهای تغییرناپذیری بدل شده اند.»


برچسب‌ها: مردی با صدایی گرگین, مصاحبه با لئونارد کوهن, لئونارد کوهن, البوم مشکلات عامه پسند Popular Problems, بیوگرافی لئونارد کوهن
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393ساعت 14:1  توسط spow  | 

اشنایی با استاندارد IEEE C57.125 و بررسی علل سوختن ترانسفورماتورها
استاندارد IEEE C57.125، روشي منظم را براي بررسي علل سوختن ترانسفورماتورها ارائه مي‌دهد. اين استاندارد به منظور تحليل عيب ترانسفورماتورهاي قدرت تهيه شده است ليكن از آن مي توان در مورد هر نوع ترانسفورماتور جريان متناوب نيز استفاده نمود ]46[.
اين استاندارد به منظور بررسي منظم شواهد موجود در بروز يك حادثه و تعيين علت آن، يك روش مدون و جامع ارائه داده است. در اين رابطه، جمع آوري اطلاعات اولين مرحله از روند تشخيص عيب ترانس زمين مي باشد. جمع‌آوري اطلاعات در دو مرحله انجام مي‌شود. قبل از عزيمت به سايت و در سايت، آنچه در مرحله اول در مورد ترانسفورماتور جمع‌آوري مي‌گردد، جهت شناخت بيشتر و بازدهي بهتر بازديد از ترانسفورماتور در سايت مي باشد. برخي از اطلاعات موردنياز قبل از انجام بازديد به صورت زير مي باشند.
×دستورالعمل بهره‌برداري از ترانسفورماتور شامل نقشه‌ها، توضيحات اجزا ترانسفورماتور و عكس‌هاي كارخانه‌اي
×گزارش تست‌هاي انجام شده در كارخانه و سايت
×گزارش بازرسي‌هاي دوره‌اي
×نقشه تك‌خطي پست
×طرح حفاظت ترانسفورماتور و پست
×سابقه تعميرات ترانسفورماتور كه مي‌‌تواند حاوي مشكلات قبلي ترانسفورماتور باشد
×تنظيمات برخي تجهيزات كنترلي و رله‌هاي حفاظتي
همچنين به همراه داشتن برخي تجهيزات مانند دوربين فيلمبرداري و عكاسي، بطري‌ها نمونه‌گيري روغن ترانسفورماتور، لباس و عينك كار و چراغ‌قوه توصيه شده است.
پس از جمع‌آوري اطلاعات اشاره شده در فوق، مسئله مهم انجام به موقع بازرسي از پست مي‌باشد. در واقع اطلاعات موجود در پست و ترانسفورماتور مي‌تواند با گذشت زمان دچار تغيير شود. بهتر است كه دو نفر به صورت جداگانه عمليات بازرسي از ترانسفورماتور آسيب ديده را انجام ‌دهند. اين مسئله به علت پوشش خطاهاي هر يك از آنها مي‌باشد.
در اين مرحله از جمع‌آوري اطلاعات مواردي نظير شرايط پست در زمان حادثه، شرايط فيزيكي ترانسفورماتور و شرايط الكتريكي آن پس از بروز حادثه (از طريق تست‌ها)  بايد مدنظر باشد كه در ادامه به آنها پرداخته مي شود.
 
 1-1-1-    جمع‌آوري اطلاعات پس از وقوع حادثه
1-  شرايط خارجي ترانسفورماتور
×طوفان و يا صاعقه در منطقه
×صداي غير عادي يا بوي غير طبيعي
×مواد ته‌نشين شده يا لجن خارج شده از ترانسفورماتور
×حيوانات مرده در اطراف ترانسفورماتور و يا شواهد حضور حيوانات بدون اينكه مرده باشند
×شي خارجي در اطراف ترانسفورماتور
×اجزا سوخته شده و داغ قابل رويت، با چشم و يا اشعه مادون قرمز
×شواهد خرابكاري
×مصاحبه با شاهدان و اپراتورهاي پست حاضر در زمان حادثه
×حوادث رخ داده در شبكه
×آرايش كليدها در پست در زمان حادثه
2- برقگيرها
×عملكرد مناسب برقگيرها (ممكن است براي انجام اين كار نياز به حمل برقگيرها به يك آزمايشگاه باشد)
×خواندن شمارنده عملكرد برقگير
×شرايط فيزيكي و ظاهري برقگير
×شرايط الكتريكي برقگير
×اتصال زمين برقگير
3- تانك اصلي
×وجود شكم و برآمدگي
×ترك خوردگي و شكستگي
×نشتي در بدنه و يا واشرهاي آب‌بندي
×علائم دماي بالا در بدنه
×سطح روغن در محفظه كنسرواتور
×وضعيت تابلو كنترل ترانسفورماتور
4- بوشينگ‌ها
×نشتي ها
×شكستگي در چيني بوشينگ
×ترك خوردگي
×سطح روغن
پس از بررسي شرايط ظاهري ترانسفورماتور مطابق موارد فوق، نياز است شرايط رله‌هاي حفاظتي ترانسفورماتور و آلارم‌هاي آن به شرح زير نيز بررسي‌ شوند:
5- شرايط رله هاي حفاظتي
6- دماي ترانسفورماتور
7- سطح روغن
×تانك اصلي
×كنسرواتور
 
 1-1-2-    تست‌هاي الكتريكي پس از حادثه
قبل از انجام تست‌هاي الكتريكي لازم و ضروري است كه از جدا بودن ترانسفورماتور از شبكه و يا هر نوع منبع قدرت ديگري اطمينان حاصل شود. ضمنا لازم است ترانسفورماتور از دو طرف زمين شود تا از تخليه كامل الكتريكي آن نيز اطمينان حاصل گردد. عدم وجود گازهاي قابل احتراق نيز بايد تاييد گردد. تست‌هاي الكتريكي مورد نياز جهت تعيين وضعيت ترانسفورماتور در زير آمده‌اند:
1- مقاومت عايقي
×سيم‌پيچ‌ها نسبت به زمين (11 و 4)
×هسته نسبت به زمين (5)
2- ساير تست‌هاي رايج ترانسفورماتور
×ضريب توان عايقي (1)
×مقاومت DC سيم‌پيچ (2 و 4)
×ولتاژ شكست روغن (در محل بايد انجام شود) (4)
3- ساير تست‌هاي تشخيص عيب (در صورت لزوم)
×تست ولتاژ پايين ضربه (3 و 4 و 2)
×تست ولتاژ القايي (2)
×تست امپدانس (تك‌فاز) (3 و 4و 2)
اعداد درج شده در هر مورد تست بخش‌هاي خاصي را در بر مي‌‌گيرد كه در زير به آنها اشاره مي‌شود:
1-  عايق اصلي ترانسفورماتور
2-  عايق اصلي در سيم‌پيچ‌هاي اتصال كوتاه شده
3-  آسيب‌هاي مكانيكي ناشي از نيروهاي اتصال كوتاه و غيره
4-  جهت تشخيص محل آسيب
5-  وجود مسير الكتريكي از هسته به زمين
نمونه‌گيري و تست گازها و روغن ترانسفوماتور نيز طبق اين استاندارد در محل پست و در آزمايشگاه انجام خواهد شد. البته بايد توجه داشت كه نمونه‌گيري‌ها قبل از باز كردن ترانسفورماتور جهت بازرسي بايد صورت گيرند. تست‌هاي مورد نياز در ادامه آمده‌اند.
1- تست‌هاي داخل پست
×اندازه‌گيري مقدار گاز در محفظه گاز ترانسفورماتورهاي بدون تنفس يا در رله تشخيص گاز (بوخهلتس) در ترانسفورماتورهاي با محفظه كنسرواتور و تنفس
×نقطه شبنم در محفظه گاز
2- تست‌هاي آزمايشگاهي
×آناليز انواع گاز در محفظه گاز ترانسفورماتورهاي بدون تنفس و در رله بوخهلتس در ترانسفورماتورهاي با محفظه كنسرواتور و تنفس
×آناليز DGA روغن
×آناليز مواد فلزي و غير فلزي معلق در روغن
×مقدار رطوبت در روغن
تست‌هاي فوق به صورت كلي عيب ترانسفورماتور را مشخص خواهد كرد. جدول (2-1) تست‌هاي الكتريكي و تست هاي روغن را براي هر نوع خطا پيشنهاد مي‌كند كه مي‌توان از آنها جهت تاييد نتايج حاصل از آناليز گازها بهره گرفت.
 
جدول (2-1): تست هاي تشخيصي براي تاييد نتايج حاصله از آناليز گازها ( تست‌هاي بيشتر با اولويت انجام از راست به چپ)


 
نتايج بدست آمده از تست‌هاي معرفي شده جدول (2-1) بهره‌برداران و مهندسين را به نتايج اوليه‌اي خواهد رساند. جدول (2-2) تحليل‌هاي اوليه را با توجه به نتايج تست‌هاي مذكور ارائه مي‌دهد. البته تست DGA در هر يك از موارد ذيل مي‌توانند تاييد كننده باشد.
 
جدول (2-2): تحليل‌هاي اوليه با توجه به نتايج تست‌ها


پس از بررسي‌هاي ظاهري ترانسفورماتور و انجام تست‌هاي مورد نياز مناسب است ترانسفورماتور باز شود و از قسمت‌هاي داخلي آن بازديد به عمل مي‌آيد. عمليات بازبيني داخلي ترانسفورماتور بايد قبل از حمل آن جهت تعميرات مورد نياز در سايت انجام شود. اين بدان علت است كه حمل ترانسفوماتور مي‌تواند باعث تخريب شواهد موجود در آن گردد. جهت ورود به ترانسفورماتور، روغن آن بايد خارج گردد. به علت جلوگيري از ورود رطوبت هوا به عايق ترانسفورماتور زمان قرار گيري سيم‌پيچ‌ها و عايق ترانسفورماتور در معرض هوا بايد حداقل باشد.
 
 1-1-3-    موارد مربوط به بازرسي از تانك اصلي ترانسفورماتور
بازرسي از ترانسفورماتور آسيب ديده در سايت در جهت يافتن محل و شدت خطا مي تواند بسيار مفيد باشد. در اين رابطه موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرد.
1- روغن
×بوي روغن
×رنگ روغن
×تعيين رطوبت معلق و محل آن
2- آلودگي
×مقدار
×محل
×نمونه‌برداري جهت تست در آزمايشگاه
3- سوختگي، تغيير رنگ و يا رسوب در
×ديواره تانك
×ترمينال‌هاي بوشينگ
×اتصالات مسي
×باس بارها
×ساير تجهيزات داخلي
4- اتصالات نامناسب در
×ترمينال هاي تپ‌ها
×بوشينگ‌ها
×بست‌ها
×اسپيسرها
×تسمه‌ها و مهارهاي نگهدارنده هسته
5- كربنيزه شدن‌ها
×محل
×مقدار
×آسيب به چيني
×عايق اسفنجي شده
6- شرايط سيم‌پيچ‌ها و ترمينال ها
×اتصالات ترمينال ها
×سيستم نگهدارنده سيم‌پيچ
×اعوجاج سيم‌پيچ
×جابجايي سيم‌پيچ
×تغيير رنگ عايق‌ها
×اعوجاج و جابجايي ترمينال ها
×تشخيص نقاط داغ محلي
×زياد گرم شدگي اتصالات
7- شرايط هسته
×سيم‌كشي الكتريكي
×زياد گرم شدگي
×نتايج غيرعادي تست مقاومت هسته به زمين
×سطح روغن در تانك اصلي
×اتصالات زمين هسته
×زنگ‌زدگي در هسته (مقدار و محل)
×شرايط چفت و بست‌هاي يوغ
×شل بودن ورق هاي هسته
×شرايط ظاهري هسته مانند جوش خوردگي و يا تغيير شكل
تا اين مرحله از بازرسي‌ها در سايت صورت مي‌گرفت. استاندارد IEEE همچنين پيشنهادهايي جهت بررسي ساير مدارك ترانسفورماتور ارائه داده است. پيشينه ترانسفورماتور در زمان ساخت يكي از اين موارد است.
در اين راستا اطلاعاتي نظير نقشه‌هاي داخلي و نحوه ساخت و مونتاژ ترانسفورماتور موردنياز مي باشند. لذا استاندارد پيشنهاد مي‌دهد كه يك كار گروه مشترك بين بهره‌برداران و سازندگان در اين خصوص تشكيل شده و موارد در آن كار گروه مطرح و بررسي گردند.
نحوه حمل و نقل يك ترانسفورماتور نيز مي‌تواند تاثير عمده‌اي در عملكرد آن داشته باشد. نگهداري ترانسفورماتور در انبار و حفا‌ظت آن در مقابل عامل رطوبت نيز از اهميت بالايي برخوردار است. تست كارخانه‌اي و تست‌هاي زمان نصب ترانسفورماتور در پست نيز جز اطلاعات تاثيرگذار در تحليل عيوب رخ داده محسوب مي‌شوند.
اطلاعات زمان بهره‌برداري ترانسفورماتور و محدوديت‌هاي بارگيري از آن نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد. تنظيمات سيستم حفاظت ترانسفورماتور و عملكردهاي اين سيستم در طول دوره بهره‌برداري و تست‌هاي عملكردي سيستم حفاظت مي‌تواند بسيار مفيد باشد. خطاهاي رخ داده در شبكه موثر بر ترانسفورماتور مورد مطالعه، شرايط محيطي در طول دوره بهره‌برداري مانند اصابت صاعقه در نزديكي ترانسفورماتور نيز جز فاكتورهاي مهم هستند.
سابقه تعميرات و نگهداري و نحوه برنامه‌ريزي براي آن نيز تاثير بسزايي در ميزان استقامت يك ترانسفورماتور در حوادث رخ داده در شبكه خواهد داشت كه نياز است مورد بررسي قرار گيرد.
 
 1-1-4-     موارد مربوط به دمونتاژ ترانسفورماتور
براي يافتن علت عيب در ترانسفورماتور در برخي موارد نياز به بازكردن اجزاي آن مي باشد. در اين رابطه بايد يك برنامه دقيق طرح ريزي شده و با گروه تعميرات شركت سازنده ترانسفورماتور نيز بايد هماهنگي هاي لازم صورت بگيرد. در هنگام باز كردن اجزا بايد اطلاعات هر كدام دقيقا ثبت شده و از هر وضعيت عكس گرفته شود. در اين رابطه موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرند.
1- آسيب‌ديدگي هسته - شكست عايقي هسته به علت
×عبور جريان زمين از طريق هسته
×زياد گرم شدگي هسته به علت فلوي مغناطيسي بالا
×لايه‌هاي هسته به هم جوش خورده
2- وجود آثار شكست عايقي ناشي از
×رطوبت
×آلودگي
×مشكلات فواصل عايقي
×تخليه جزيي (كرونا)
×وجود سوراخ در عايق
×طول و مسير اين آثار
×هادي‌هاي سوخته شده و يا ذوب شده
×وجود هاديها بين اسپيسرهاي شعاعي
3- شواهد عيوب شعاعي
×كشيدگي هادي‌ها
×تخريب شعاعي به سمت داخل هادي‌ها
×هادي‌هاي حلزوني شكل شده
4- شواهد عيوب محوري
×كج شده هاديها
×عيب در ميله هاي نگهدارنده
×تخريب سيم‌پيچ و كلمپ‌هاي آن
5- شواهد عيوب مكانيكي
×شواهد ساييدگي مكانيكي عايق هاي هاديها (در اسپيسرهاي كناري و شعاعي بررسي شوند)
×جابجايي محيطي هادي‌ها
×شواهد وجود جسم خارجي (مكان آنها)
×شكست عايقي در ميله هاي نگهدارنده هسته
×زياد گرم شدگي به علت فلوي بالا در هسته
×جابجايي يا تخريب سيستم نگهدارنده
×عدم همراستايي اسپيسرهاي بين سيم‌پيچ‌ها در ترانس هاي نوع هسته ستوني كه نشانه شل بودن سيم پيچ ها است
×اسپيسرهاي واشري تخت و بست هاي ناهمگون و يا با اتصال نامناسب به نگهدارنده در سيم پيچ هاي نوع زرهي و پنكيك
×شل شدن يا آسيب به اتصال زمين هسته در اثر جابجايي
6- شواهد عيوب حرارتي
×عايق تغيير رنگ يافته در فازهايي كه معيوب نيستند.
 
[1] - Radio Influence Voltage


برچسب‌ها: اشنایی با استاندارد IEEE C57 125 و بررسی علل سوختن, دانلود مقالات مهندسی برق, شکست عایقی, ترانسفورماتور عایق شکست عایقی روغن شینه مقاله دانل, ترانسفورماتور
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393ساعت 10:6  توسط spow  | 

خودبيمارانگاری و عوامل وابسته به آن

چکيده
مقدمه: خود بيمار انگاري نوعی اختلال رواني است كه با اعتقاد فرد به وجود يك بيماري جدي در خود و نگراني نسبت به آن شناخته مي‌شود. با توجه به محدودیت قابل توجه پژوهش بر روی آن در ایران، مطالعه ی حاضر به بررسی شيوع علايم اختلال مذکور در دانشجويان رشته های مرتبط با پزشکی و ارتباط این علایم با سن، جنس، رشته ی تحصيلي و مقطع تحصيلي آنان پرداخته است.
مواد و روش ها: مطالعه ی حاضر بر روي 500 دانشجوی ساکن خوابگاه در دانشگاه علوم پزشكي مشهد که با روش نمونه برداري تصادفي ساده انتخاب شدند و بيماري شناخته شده ی رواني و يا مشكلات طبي و فيزيكي بارز و معلوليت نداشتند انجام شد. دانشجویان علاوه بر سئوالات دموگرافیک به پرسش نامه ی خودبيمارانگاري 36 سئوالی ایوانز پاسخ دادند و داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي و استنباطي از جمله درصد فراوانی، تی مستقل و تحليل واريانس يک  طرفه تحلیل گردیدند.
يافته های پژوهش: در اين پژوهش شيوع علائم خودبيمارانگاري در حد مرزی 8/36 درصد و شيوع اختلال آن در دانشجويان مورد مطالعه 16درصد بود. از بين70 دانشجوی مبتلا به اختلال خودبيمارانگاري 57 مورد شدت کم و 13 مورد شدت متوسط داشتند. اختلال به صورت معني داري در دختران شايع تر بود(000/0=P)، وضعيت تأهل رابطه ی معني داري با آن نداشت(318/0=P)، اگرچه تمام دانشجويان مبتلا با شدت متوسط، مجرد بودند. هم چنین نتایج تحلیل واریانس بیانگر تفاوت رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف در متغیر خودبیمارانگاری بود.
بحث و نتيجه گيري: شيوع نسبتا بالاي اختلال خودبيمارانگاري در دانشجويان ايراني نسبت به مطالعات جهانی مشاهده شد. برخلاف اطلاعات موجود، خودبيمارانگاری در اين مطالعه در زنان شايع تر بود. فراواني تمايلات خودبيمارانگارانه در  مقطع كارداني به طور مشخص بيشتر از ساير مقاطع بود که می تواند به آشنايي ناكامل با دانش پزشكي مربوط باشد. با وجود شيوع بالای علائم خودبيمارانگاری در دانشجويان رشته های پزشکی نگرانی از ابتلا به اختلال خودبيمارانگاری در آن ها محدود می باشد.

 مقدمه
 خودبيمارانگاريHypochondriasis)) يك اختلال رواني است كه تشخيص آن معمولاً مشكل بوده و با اعتقاد فرد به وجود يك بيماري جدي در خود و نگراني نسبت به آن شناخته مي‌شود. اين باور اشتباه بايد حداقل 6 ماه علي رغم فقدان يافته هاي آسيب شناسی در معاينات طبي و عصبي دوام داشته باشد، در حالي كه در بررسي‌هاي متعدد هيچ مشكل بارزي حداقل در حد نگراني موجود تشخيص داده نشده باشد(1). این اختلال نسبتاً شايع بوده و شيوع آن در ویرایش چهارم سیستم طبقه بندی آماری و تشخیصی اختلالات روانی(DSM-IV) حدود 8/5درصد گزارش شده است(1)، هرچند در برخی مطالعات مانند مطالعه ی لوپر Loopeدر کانادا، 2/0درصد بیان شده است(2). اگر چه در بعضي مطالعات شکايات جسمي در زنان بيشتر بوده است، مردان و زنان به طور نسبتا يكسان مبتلا مي‌شوند(3). نشانه‌هاي بيماري از هر سني ممكن است شروع شوند ولي اين اختلال اغلب در افراد 20 تا 30 ساله ديده مي‌شود(4).
چهـــار نظريه براي سبب شناسي اختلال خود بيمار انگاري مطرح شده است. طبق نظريه ی اول افراد ممكن است روي احساس‌هاي بدني تمركز كننــد و آن ها را سوء تعبير كنند و به دليل طرحواره شناختي غلط آن ها را يک هشدار تلقي كنند(5). در نظريه ی دوم براساس مدل يـادگيري اجتماعي (Social learning model) با تاکيد بر دو فرآيند مشاهده و تقليد، وجود خويشاوند مبتلا در خانواده، مي تواند به عنوان عامل خطر براي اختلال خود بيمار انگاري تلقي شود(6). نظريه ی سوم ناظر بر اين است كه اين اختلال شكل ديگري از ساير اختلالات رواني است و بيش از همه با اختلالات افسردگي و اضطراب ارتباط دارد و در بالين بيمار جداسازي اين اختلالات از يکديگر امري دشوار است(7) و در بسياري از موارد اختلال خود بيمار انگاري ناديده گرفته مي شود(8). چهــــارمين رویکرد در مورد اختلال خود بيمار انگاري، رویکرد روان پويشي (Psychodynamic) است كه بر طبق آن اميال پرخاشگرانه و خصمانه نسبت به ديگران(از طريق واپس زني و جابجايي) به شكايات جسمي تبديل مي‌شوند(9). هم چنين بر پايه ی ديدگاه هاي فرويد(Freud)، پذيرش نقش بيمار در واقع راه گريزي براي بيمار است كه به او امكان مي‌دهد از تعهدات مزاحم اجتناب كند و چالش‌هاي نامطلوب را به تعويق بياندازد(10،11). برخي از مؤلفين اين اختلال را جزئي از طيف اختلالات  وسواسي-جبري مي دانند(12،13). يک مطالعه در سال 2004 نشان داد وجود بيماري‌هاي هم زمان با اختلال خود بيمار انگاري شايع بوده و بايد تحت درمان قرار گيرند. بيشترين هم پوشاني بين اختلال خودبيمارانگاري با افسردگي و اضطراب وجود دارد اما افسردگي تنها بخش كوچكي از اين اختلال مي‌باشد و ارتباط دادن تمام علايم اختلال خودبيمارانگاري به يك اختلال محور يك اشتباه است(14). بيماران مبتلا به اختلال خودبيمارانگاري غالباً به دنبال مراقبت‌هاي طبي و درماني هستند و با از كار افتادگي اجتماعي و شغلي روبرو مي‌شوند(15).
در مقالات مختلف شيوع شغلي اين سندرم نيز گزارش شده است و در افراد با اطلاعات پزشكي مثلاً دانشجويان پزشكي نيز شيوع آن مورد بحث قرار گرفته است؛ شكايت هاي مربوط به اختلال خودبيمارانگاري در ميان حدود 3 درصد دانشجويان پزشكي گزارش شده است كه معمولاً در دو سال ابتداي تحصيل آن ها پديدار مي‌شود، ولي اين شكايت ها عموماً گذرا هستند(16)، هر چند يک بررسي در سال 2004 با مطالعه بر روي دانشجويان پزشکي در چهار سال اول تحصيل چنين چيزي را نشان نداده است(17). انواع ثانويه ی بيماري در پي اختلال پانيك، اختلالات افسردگي اساسي، اختلال اضطرابي منتشر، اختلال وسواسي-جبري شايع بوده و بايد مدنظر قرار گيرد(18-20). ساير اختلالات شبه جســــمي نيز در تشخيص افتراقي با اختـلال خود بيمار انگاري قرار مي گيرند. اگر اعتقاد نادرست به داشتن بيماري در حد يك هذيان باشد در اين صورت تشخيص اختلال هذياني مناسب تر است(1).
سير اختلال خودبيمارانگاري معمولاً به صورت دوره‌اي است. دوره‌هاي بيماري از ماه ها تا سال ها طول مي‌كشند و در فواصل آن ها، دوره‌هاي آرامش ديده مي‌شوند. ممكن است ارتباط آشكاري بين تشديد نشانه‌هاي اختلال خودبيمارانگاري و عوامل استرس‌زاي رواني-اجتماعي وجود داشته باشد. بارسكيBarsky نشان داد که حدود 6/81 درصد از بيماران مبتلا به اختلال خودبيمارانگاري پس از چهار سال در وضعيت بهبودي قرار داشتند(21). اكثر كودكان دچار اختلال خودبيمارانگاري تا اواخر نوجواني يا اوايل جواني بهبود مي‌يابند. علايم شديد، مدت طولاني علايم و وجود يك اختلال همراه، مبین پيش‌آگهي بدتر هستند(22). ساده‌ترين برخورد درماني، تشخيص و درمان بيماري‌هاي همراه مثل اختلالات وسواسي-جبري، اختلال پانيك و افسردگي است كه به بهبود اختلال خودبيمارانگاري تا حدود زيادي كمك مي‌كند. معاينات جسمي مكرر، منظم و برنامه‌ريزي شده به بيمار اين اطمينان را مي‌دهد كه پزشك او را رها نكرده است و شكايت وي را جدي گرفته است. دارو درماني وقتي علايم اختلال خود بيمار انگاري را تخفيف مي‌دهد كه بيمار يك اختلال زمينه‌اي حساس به دارو مانند اختلال اضطرابي يا افسردگي عمده داشته باشد(1). مطالعه ی فالونFallon و همکاران نشان داده است که درمان با داروهاي مهارکننده ی اختصاصي باز جذب سروتونين از جمله فلوکستين در بيماراني كه حتي معيارهاي اختلالات ديگر را نداشتند با موفقيت همراه بوده است(23). در يک مطالعه در سال 2002 استفاده از نفازودون در اختلال خودبيمارانگاري نتايج اميدوارکننده اي داشته است(24). شناخت درماني در اين بيماران تا حدودي موثر است(25).
مطالعه ی حاضر به بررسي دانشجويان علوم پزشكي ساكن در خوابگاه پرداخته است‌ و شيوع علايم اختلال خودبيمارانگاري را در آن ها بررسي نموده است. اهداف جانبي در اين مطالعه بررسي ارتباط علايم اختلال خودبيمارانگاري با سن و جنس، رشته ی تحصيلي و مقطع تحصيلي بوده است تا در نهايت ديدگاه بهتري از اين اختلال به دست آيد و با تشخيص به مـوقع آن اداره ی مناسب اين مشكل فراهم شود و از پيامدهاي جانبي اين اختلال شامل افزايش هزينه‌هاي درماني جامعه، افزايش از كارافتـــادگي فردي و غيره کاسته شود.

متن کامل مقاله خودبيمارانگاری و عوامل وابسته به آن  را از لینک زیر دریافت نمایید:

دانلود کنید.


برچسب‌ها: خودبيمارانگاری و عوامل وابسته به آن, اختلالات روانی, اسیب شناسی روانی, دانلود مقاله, دانلود مقالات روانشناسی
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393ساعت 9:58  توسط spow  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر